บริษัท ไวท์เฮาส์ คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด
   เราให้บริการแบบครบวงจร ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ, วางแผนการเงินและควบคุมงบประมาณ, ออกแบบและก่อสร้าง บ้าน โครงการ พื้นที่จัดสรร วิลล่า รวมถึงโรงแรมและรีสอร์ต, การบริหารโครงการ, จัดหาสิ่งจำเป็นในการดำเนินงาน,ทีมขายมืออาชีพพร้อมเครือข่าย,วางแผนการตลาด ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ ทำให้นักลงทุนและลูกค้าทุกท่าน สามารถมั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

คำสัญญาของเราที่มีให้กับลูกค้าทุกท่าน
   1. เราจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ บ้าน ไม่ใช่แค่บ้าน แต่บ้าน คือที่พักอาศัยของครอบครัว
   2. เราจะมอบเงื่อนไขที่ดีที่สุด สำหรับทุกฝ่าย การลดคุณภาพ ไม่ใช่ตัวเลือกของเรา
   3. เราจะมีความใส่ใจในผลงาน บ้านทุกหลังต้องได้รับการดูแลที่ดี ทั้งก่อนสร้าง ระหว่างสร้าง และการอยู่อาศัย
   4. เราจะมอบความจริงใจให้ลูกค้า เราไม่สามารถสัญญาได้ว่า จะไม่มีปัญหาในการทำงาน แต่เราสัญญาจะแก้ทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับคุณVISION
     เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ ทางด้านการบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความสำคัญกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้คนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
MISSION
1. เราจะให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service Solution ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. เราจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยความใส่ใจ และคุณภาพของสินค้าและบริการ
3. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไม่หยุดยั้ง
4. ดำเนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมลงทุนเป็นหลัก